Träna Mentalt och lev ett bättre liv! Mental träning i Göteborg.

Hej jag heter Stefan Ekmark och är en licensierad Mental Tränare utbildad på Skandinaviska Ledarhögskolan.

Mitt mål och syfte är att hjälpa människor att förebygga stress och därmed fungera och må bättre. Det är därför som jag hjälper människor att jobba med grunderna i Mental Träning i kombination med utbildning kring vad stress är.

Då jag har många andra åtaganden (arbetar som ansvarig för skatt på ett av Sveriges största företag) har jag valt att begränsa mitt arbete med Mental Träning till att enbart jobba med stresshantering.

Egentligen är det inte så intressant vem jag är utan mer vad mental träning är och vem du är. Mental Träning är ju till för dig som använder den. Det vi lär ut är hur du skall kunna använda Mental Träning till att må bättre och att fungera bättre, till att nå just dina mål. Jag lär dig metodiken, teknikerna o hjälper dig att bli duktig på att träna mentalt. Den fortsatta träningen kan du sedan göra själv. Du blir alltså inte beroende av att ha mig som coach, även om du kan få det om du vill.

Med det sagt, här följer en presentation av mig.

Jag började praktisera Mental Träning för mer än 20 år sedan och har med framgång använt den för att själv må bättre och för att prestera bättre.

Jag har arbetat med försäljning och ledarskap i mer än 30 år. Jobbat som Säljare, ledare och som egen företagare (ja jag är 50+). Mest inom skatteområdet (moms) de senaste 20 åren. Under den perioden har mina kunder varit allt från små företag till världens allra största koncerner både nationellt och internationellt. Var även aktiv inom fotbollen som ungdomstränare i mer än 10 år. Det är alltså först på senare tid som jag gått över till att även utbilda människor i Mental Träning. Vill gärna göra skillnad på ett mer personligt plan numera och finna tillfredsställelse i att hjälpa människor och organisationer att må bättre och fungera bättre. Antingen genom att arbeta direkt med enskilda människor eller genom arbetsplatser.

Är Ekonom och Logistiker på högskolenivå plus nu då Licensierad Mental Tränare på högskolenivå.

Jag arbetar enligt de principer och modeller som tagits fram främst av av Fil dr Lars-Eric Uneståhl. Forskningen kring Mental Träning påbörjades vid Svenska universitet på 60/70 talet. Man valde att börja inom idrotten då idrottare var tacksamma att forska på. Deras förbättrade resultat var lätta att mäta och gav tillförlitlig forskningsdata. Idag arbetar i princip samtliga framgångsrika idrottare med Mental Träning i någon form. Men man fann ganska snart att principerna kring Mental Träning även fungerar bra på livets övriga områden för dem som är villiga att träna mentalt. Dvs du kan lära dig att fungera bättre i ditt arbete, i dina familjerelationer och förbättra din hälsa genom Mental Träning. Dessutom får man som en bonus ett fantastiskt verktyg för att reducera stress i kroppen. Mental Träning används idag i skola, vård, idrott och näringsliv (mer än 50% av Svenska storföretag har använt MT).

Min högskoleutbildning i Mental Träning fick jag vid Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro.

Vill du veta mer om Mental Träning

Ring

010 101 15 81