Kurser Mental Träning för alla

Kurser Mental Träning för alla
Kurser Mental Träning för alla

Du ser samtliga kurser eller enskilda sessioner nedan.
Mental grundträning och Mental styrketräning är baskursen för Mental Träning och stresshantering. När man har gått den kan man antingen jobba vidare själv med sin personliga utveckling eller gå någon av de specialiserade kurserna jag erbjuder. Personlig utveckling når man inte på en kurs på en eller två dagar. Det tar tid. Därför ligger denna kurs över 7 veckor där du går först tränar hemma i två veckor och sedan får en lektion a 90 min per vecka i 5 veckor. Dessutom tränar du hemma mentalt någon halvtimma per dag hela kurstiden och förhoppningsvis alltid framöver efter detta. Mer info här. För de som enbart vill gå en kurs för att lära sig slappna av och reducera stress så räcker grundkursen då du som bonus får ett fantastiskt verktyg att bearbeta stress. Då du arbetar med djup avslappning under längre tid så sänker du spänningsnivån i din kropp och blir därmed av med en hel del av den stress som du känner när pressen ökar.

Pris för kursen 3900 kr per person

Mental träning för Idrottare

Mental Träning har använts av idrottare sedan 60 talet. Idag finns det ytterst få idrottare på elitnivå som inte tränar mentalt. Här får du efter avslutad grundkurs lära dig hur du sätter mål och hur du arbetar med att förbereda dig inför tävlingar. En stor del av detta arbete gör du själv. Vi ger dig verktygen för hur du skall gå tillväga.

Vår kurs är inriktad på att efter avslutad grundkurs ge idrottaren verktyg för att på ett strukturerat sätt kunna arbeta med mål och måluppfyllelse. Programmera sig till att hitta ”den vinnande känslan”. Jobba med självförtroende, självbild och stresshantering. Slappna av i antagonister osv.

Kursen hålls under 4 veckor med en lektion i veckan a 120 min. Samt träning hemma med övningar och programmering av målbilder via ljudinspelningar.

Pris 3999 kr per deltagare alternativt enligt ök om utbildning hålls på plats på Ert företag.

Enskild Mental tränare för dig som är idrottare

Ibland kan det vara bra att ha en personlig Mental Tränare som hjälper dig att komma rätt. Grundträningen är nödvändig här men vi kan efter den träningen titta på vad just du behöver bygga på för att lyckas och må bättre. Jobba med egna inspelningar och egna träningsprogram.

Vi gör  detta arbete på timbasis med en träff i veckan i start och sedan med längre intervaller. Pris 1499 kr per timma.

Enskild Mental Träning för dig

Att bara vara är ibland en utmaning. Du kan ibland känna stress och press från din omgivning och ha svårt att koppla av och hitta rätt i din vardag. Då kan det vara skönt att ha en egen Mental Tränare att gå till för att jobba med sig själv och sina mål. Vi börjar med träffar en gång per vecka för att sedan gå ner på träffar mer sällan. Ex en gång per månad. Träffarna kan vara allt från 30 min till en timma. För att kunna tillgodogöra sig detta på optimalt sätt bör man först ha gått grundkursen i Mental Träning.

För Enskild Mental träning tar jag 1499 kr per timma.

[/vc_column_text]
Kurs Motivation Energi och Arbetsglädje (MEA)

Mea är en 10 veckorskurs där grundutbildningen om Mental Träning ingår. Vi träffas en gång i veckan  á två timmar under 10 veckor. Under tiden arbetar du hemma med övningar och inspelningar. Ca 45 min per dag. Mesta delen av den tiden ligger du och slappnar av och lyssnar på olika inspelningar.

Mål + Mental Träning= Målprogrammering

Betoningen i kursen ligger naturligtvis på Mål, Målbilder och Motivation (speciellt MEA 5-7) men en av de saker som skiljer MEA från övriga samhällets sätt att arbeta med mål är ”målprogrammering”, dvs. den process där framtidsbilder integreras i det mentala rummet. Genom detta omvandlas intellektuella, djärva och stresshöjande mål till en integrerad, kraftgivande och cybernetisk process, som på ett kreativt sätt hittar det bästa vägarna till målet.

Den processen bygger på den mentala grundträningen och därför innehåller de första tre MEA-timmarna information om Mental Träning och Mental grundträning. Den fjärde timmen ger exempel på djärva målsättningar och på de resurser som finns inom varje människa och de sista tre timmarna (MEA 8-10) behandlar den attityd och den livskvalitet som utgör målet för all mental träning.

Pris för MEA 6900 kr per person