Kurs Stresshantering Göteborg / Förebyggande

Kurs Stresshantering Göteborg / Förebyggande

Då jag har många andra åtaganden har jag för tillfället begränsat mitt arbete med Mental Träning till att enbart jobba med stresshantering.

Du kan boka en kurs enligt nedan antingen enskilt eller i grupp. En utbildning som jag håller bara för dig kostar 5000 kr. Vill ni boka en grupp så kostar det 25 000 kr per kurs.

Kurserna är uppdelade på 5 träffar a en timma per gång.
Mental grundträning och Mental styrketräning är baskursen för Mental Träning och stresshantering. När man har gått kursen kan man på egen hand ta hand om sin stresshantering och snabbt slappna av. De flesta jag jobbat med beskriver att de känner stor skillnad på innan de började sin mentala träning och efter 5-6 veckor träning. Personlig utveckling och att lära sig stresshantering kan man inte göra på en kurs på en eller två dagar. Det tar tid. Därför ligger denna kurs över 6 veckor där du först tränar hemma i en vecka (lyssnar på inspelningen muskulär avslappning 1 gång per dag, ca 20 min) och sedan får en lektion a 60 min per vecka i 5 veckor. Träningsprogrammen (inspelningarna) tränar du på hemma ca 20 min per dag hela kurstiden och förhoppningsvis varje dag framöver efter detta. Det du får lära dig är grunderna i Mental träning. Nyckelordet är träning. Precis som med fysisk träning så tappar man sin ”kondition” om man inte tränar.

  • Mental Grundträning (Muskulär avslappning och Mental Avslappning)
  • Mental Styrketräning (Självförtroende träning )

De är grunderna i mental träning och är starten till att sedan gå in på djupet med att jobba med det du vill på samma sätt som en elitidrottare jobbar med mental träning för att förbättra sina prestationer. Det är alltså samma principer vi arbetar med.

För de som enbart vill gå en kurs för att lära sig slappna av och reducera stress så räcker grundkursen då du som bonus får ett fantastiskt verktyg att bearbeta stress. Då du arbetar med djup avslappning under längre tid så sänker du spänningsnivån i din kropp och blir därmed av med en hel del av den stress som du känner när pressen ökar. Den blir en form av stressvaccin kan man säga.

På lektionerna talar vi om vad stress är och hur man skall känna igen den. Ser på vilka varningssignaler som kan dyka upp. Vi ser även en del inspelningar och föreläsningar som kända auktoriteter på området håller. Vi jobbar i lektions delen inte enbart med mental träning utan tittar även på en del andra metoder som ex motion mm.

1Muskulär avslappning
[vc_column_text]Muskulär avslappning är steg ett i all mental träning och är första delen av två i Mental Grundträning.

Här får du först i en vecka träna muskulär avslappning och efter första lektionen på ca 60 min sedan fortsätta med denna inspelning under ytterligare en vecka. Här lär du din kropp att slappna av muskulärt, genom att spänna och slappna av muskler efter inspelade instruktioner. Därefter börjar din kropp att inse vad och hur avslappning känns. En väldigt skön känsla när den infinner sig.

2Mental avslappning
[vc_column_text]Mental avslappning är del två i mental grundträning. Här får du lära dig att slappna av utan att gå omvägen via dina muskler och att hitta till ditt ”Mentala rum” Efter en lektion 2 på ungefär 60 minuter får du gå hem och träna själv i 7 dagar. Övningen görs via ett ljudspår som tar ca 20 min och som du lyssnar på 1 gång per dag.

När du bemästrar dessa två moment så har du ett oerhört starkt verktyg för avslappning och stressreducering. Att slappna av på det här sättet är en ren njutning och ett regelbundet utövande sänker spänningsnivån i din kropp och gör dig mindre mottaglig för stress.

Du har nu också grunderna klara för att kunna jobba mer målmedvetet med mental träning.

[/vc_column_text]

3Mental Självbildsträning
[vc_column_text]Din självbild är viktig. Med självbild menar vi det sätt som du ser på dig själv. Hur du uppfattar dina egenskaper, hur du talar till dig själv. Hur du värderar dig själv. Vi har alla förutfattade meningar kring vad vi kan och vad vi inte kan klara av. Eller hur vi är och vad vi inte kan vara. I detta avsnittet arbetar vi med att bygga upp din självbild så att du känner dig stark och trygg med den du är och den du vill vara.

Det gör vi genom två lektioner a 60 min styck.

  •  Självförtroendeträning med ett tillhörande ljudspår där vi bygger upp och jobbar med ditt självförtroende. Ditt självförtroende behöver inte vara en följd av de resultat du nått. Tvärtom så kan resultaten du når vara följden av ett gott självförtroende. Det självförtroendet kan du bygga upp och skapa själv.
  • Jagstyrketräning. Vi fortsätter att jobba på det spåret att du är värd allt det du får, att du är värd att må bra osv. Bygger helt enkelt upp dig och ditt sätt att se på dig själv så att du blir oemottaglig för negativ inverkan utifrån och inifrån. Ljudspår kommer till och mycket av arbetet gör du själv i din egen mentala träning hemma när du lyssnar på spåret.Tanken bakom detta ur stressynpunkt är att du skall lära dig att sålla hur du yttre stimuli påverkar dig. Lära dig att vara snäll mot dig själv och att med gott samvete kunna stå för det som är bra för dig.

[/vc_column_text]

4Sista lektionen
[vc_column_text]

Under den sista lektionen reflekterar vi kring hur du utvecklats under dessa 6 veckor. De flesta märker stor skillnad när de sätter sig ner och funderar lite. Jobbar man i grupp så hör man även hur de andra har upplevt och upplever sin utveckling. Vi går även igenom hur du skall jobba vidare själv framåt så att du lägger upp din träning på rätt sätt. [/vc_column_text]

[vc_column_text][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text]

Mental Grundträning

Består av avspänning och avspänd koncentration. Den ger en utomordentlig stressbuffert, inre balans och känsla av egenkontroll. I ett avspänt tillstånd är du mycket mottaglig för självpåverkan och nästa steg är att du redan i förväg gör dig en föreställning av hur du gör, känner och tänker när du når eller har nått ditt mål.

Mental Träning är ett mycket kraftfullt verktyg för att arbeta med dig själv. Allt från att hjälpa dig att slappna av och minska stress till att sätta och uppnå mål, enkla mål i din vardag eller större livsmål.

När du ser dig själv i olika situationer under djup  avslappning bildas minnesspår i din hjärna. Dvs din hjärna skiljer inte på verkliga upplevelser och upplevelser som du fokuserat ”fantiserar” om. Det innebär att du mentalt kan påverka dig själv och din framtid.

Träningen börjar med Muskulär avslappning och med Mental avslappning som du kan läsa mer om i ovan punkter. Du skall efter denna kurs själv kunna jobba med Mental Träning, slappna av, bli fri från förlamande stress samt ha skapat förutsättningarna för även i framtiden själv kunna hantera och ta ansvar för ditt eget välbefinnande.

Den Mentala Styrketräningen ger dig en bättre självbild skapar självförtroende och hjälper dig att må och fungera bättre. Din självbild och självförtroende är något som du kan skapa och stärka själv i ditt mentala rum. De är inte följden av dina tidigare prestationer.

Inom idrotten har detta använts på framgångsrikt sätt sedan 70 talet och det finns mycket forskning och beprövad praktik bakom den här metoden. Lars-Erik Uneståhl som varit pionjär inom området forskade redan under 80 talet kring dessa principer och fann att metoderna fungerar lika bra på livets övriga områden som inom idrotten. Idag använder i princip alla framgångsrika idrottsmän Mental Träning i någon form.